| Strona główna | Wspomnienia | Zdjęcia |
20.02.1968 - 10.04.2010

Mieliśmy zaszczyt znać kogoś wybitnego, takiego naprawdę wielkiego, wybijającego się wysoko, wysoko ponad przeciętność, mieliśmy też szczęście mieć przyjaciela, takiego który zawsze wyciągnie rękę i pomoże wstać kiedy życie powali na kolana. Niestety Jego życie zatrzymało się w połowie drogi. Katyń po raz drugi zabrał najlepszych...

Gosia, żona Pawła, poprosiła żeby przygotować stronę internetową o Pawle. Tylko jak zrobić stronę o Takiej Osobie i niczego nie pominąć... Wskazówką dla nas są słowa Gosi o śladach pozostawianych przez Pawła w życiu każdego z nas.

Paweł Wypych

Paweł Wypych Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Urodził się 20 lutego 1968 roku w Otwocku, zmarł tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

Był absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W latach 1987-1999 był działaczem harcerskim: początkowo instruktorem niezależnego środowiska harcerskiego w Związku Harcerstwa Polskiego, od 1990 roku w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w latach 1993-1994 Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR w stopniu harcmistrza.

Radny w Warszawie w latach 1990-2003.

W 1996 roku został asystentem w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Trzy lata później został dyrektorem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W latach 2002 - 2005 pełnił funkcję dyrektora Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Od 30 listopada 2005 roku do 7 sierpnia 2006 roku zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, będąc Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Od września do listopada 2006 roku Koordynator w Urzędzie m.st. Warszawy, wykonujący obowiązki wiceprezydenta. W grudniu 2006 roku objął stanowisko głównego doradcy Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od lutego 2007 roku do czerwca 2007 roku - podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wiceprzewodniczący Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych.

W dniu 1 czerwca 2007 roku Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funkcję tą pełnił do 26 listopada 2007 roku.

Od 11 grudnia 2007 roku pełnił funkcję Doradcy Prezydenta RP. 30 kwietnia 2009 roku został mianowany Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP.

Paweł Wypych był żonaty, osierocił dwoje dzieci. Został pochowany 22 kwietnia 2010 roku na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (kwatera 9C-3-19).

9 kwietnia (sobota) o godz. 15.00 w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Hetmańskiej 44 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji ŚP Pawła Wypycha

 

WSPOMNIENIA

Dziękuję Opatrzności za skrzyżowanie naszych dróg

Pana Pawła Wypycha poznałam 10 lat temu. Był wtedy dyrektorem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie a ja byłam dyrektorem Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Niewidomych. Nasze pierwsze spotkanie dotyczyło jakiejś interwencji na prośbę kół warszawskich w sprawie turnusów. Dziś już mgliście je pamiętam. Potem objął stanowisko dyrektora Biura Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta i tu spotykaliśmy się częściej przy różnych okazjach. Były to zebrania informacyjne dla organizacji pozarządowych, konferencje a od 2003 r. ścisła współpraca z Radą Społeczną ds. Osób Niepełnosprawnych, której byłam członkiem. Następnie były kolejne coraz wyższe stanowiska: wiceprezydenta Miasta, pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych a w końcu ministra w kancelarii Prezydenta RP. 

» Przeczytaj wspomnienie...

» Wszystkie wspomnienia

ZDJĘCIA

Wspomnienia
Wspomnienia
20 lutego 2013 roku
Harcerstwo
Harcerstwo
Fantazji nie brakowało :-)))
Pożegnanie
Pożegnanie
Pożegnanie


» Wszystkie zdjęcia