Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Od listopada 2005 roku do sierpnia 2006 roku
Twój opis zdjęcia/komentarz

Twój e-mail