Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Zdjęcie sprzed 2005 r. Za zgodą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
Twój opis zdjęcia/komentarz

Twój e-mail